Sửa chữa bình nóng lạnh tại KDT Đặng Xá

Sửa chữa bình nóng lạnh tại KDT Đặng Xá