Bảo dưỡng điều hòa tại Đặng Xá

Bảo dưỡng điều hòa tại Đặng Xá